Skivinteren blir kortere

I år 1900 var det 140 dager med skiføre på Bjørnholt i Nordmarka i Oslo. I 2100 vil det i være kun 30 dager med skiføre i snitt, mener Meteorologisk institutt. Global oppvarming og klimaendringer fører til at Norge blir varmere. I 2019 lå gjennomsnittstemperaturen 1,2 grader over normalen, ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturendringen har flere…

Les mer...

Mulighetsstudien startet

Vestfold fylkeskommune, Bane NOR Eiendom AS og Holmestrand kommune har startet arbeidet med mulighetsstudien for Holmestrand Nord. Fem firmaer leverte tilbud i konkurransen. Tre arkitektteam er valgt ut til parallelloppdrag som skal gjennomføres i løpet av de neste tre-fire månedene. Disse er: A-Lab AS, i samarbeid med Urban Creators DRMA AS, i samarbeid med Asplan…

Les mer...

Deltar i bydelstudie

Holmestrand Skitunnel er integrert i en konkurranse om mulighetsstudie for den nye bydelen Holmestrand Nord. Vestfold fylkeskommune, Bane Nor Eiendom og Holmestrand kommune er oppdragsgivere og arbeidet ledes av fylket. I løpet av vinteren (desember-mars) vil det utarbeides forslag til hvordan den nye bydelen kan utvikles. Dette betyr at arbeidet med å få på plass…

Les mer...

Nytt eierskap

EESS AS ved Jens-Petter Aven (45%), Holmestrand Utvikling AS (45%) og Øyvind Kvaal (10%) er nye eiere av Holmestrand Skitunnel AS (HOSTAS) etter at de har kjøpt ut de seks lokale idrettslagene som startet selskapet. Ny styreleder er Øistein Hjelmtvedt, Øyvind Kvaal er daglig leder og styremedlem og Jens-Petter Aven er styremedlem. Selskapet går over…

Les mer...

Helt nytt lyskonsept

En studie gjennomført av studenter ved Campus Kongsberg, Universitetet i Sør-Øst Norge, har utviklet et lyskonsept som skaper noe helt nytt i forhold til andre innendørs skianlegg. Konseptet skal bidra til å fjerne mye av inntrykket av at skiløperen befinner seg i en tunnel

Les mer...

Pressemelding

Holmestrand 14. september 2016: Mulighetsstudien for Holmestrand Skitunnel viser et prosjekt med stort besøkspotensial og grunnlag for videre arbeid med å bygge ut Holmestrand-tunnelen til et helårs skianlegg. Konseptet har fremtidsrettet og realistisk teknologi og økonomi, og kan bli Europas mest optimale helårs vintersportsanlegg for langrenn, skiskyting og paraidrett. Fotavtrykket på klimasiden blir forbilledlig, med…

Les mer...

Syv intensjonsavtaler

Holmestrand Skitunnel (HST) har undertegnet i alt syv intensjonsavtaler med nasjonale og lokale virksomheter for det videre arbeidet med helårs skianlegg i Holmestrand. Avtalene spenner fra bygging av hotell, prosjektarbeid, drift av kafeteria, forskning og utviking, utdanning, trening og toppidrett til fremtidig bruk av overskuddsenergi i andre typer virksomheter i sentrum. Sammen med Hydro Aluminium…

Les mer...

Skitunellen i nordisk utstilling

Holmestrand skitunnel er ett av 20 nordiske prosjekter som deltar i en utstilling i Oslo om ny bruk av gammel infrastruktur i byer. Skianlegget ble invitert som deltaker fordi prosjektet er et svært godt eksempel på dette temaet

Les mer...

Bruker og besøksundersøkelse

  Gi oss ditt svar nå! Trykk på linken nedenfor og svar på spørsmålene. Holmestrand Skitunnel AS (HST) gjennomfører en forstudie med sikte på å bygge om den gamle biltunnelen i Holmestrand til et helårs anlegg for langrenn, skiskyting, curling og paraolympics vinteridrett. En del av forstudien innholder en undersøkelse om bruker- og besøksprofil. Vi…

Les mer...

Brannteknisk bistand fra Norconsult

Det er inngått avtale mellom Norconsult i Tønsberg og Holmestrand Skitunnel AS ved Olafsen Prosjektadministrasjon AS om brannteknisk bistand for  mulighetsstudien. Dette arbeidet følger opp en rapport Norconsult utarbeidet for Vestfold fylkeskommune våren 2015 om «Holmestrandtunnelen – sikkerhetskrav ved alternativ gjenbruk». Studien tar for seg mulige driftstekniske forhold og løsninger og omfatter bl.a. vesentlige forhold som rømningssikkerhet, sambruk…

Les mer...